PRŮKAZKA FANOUŠKA

Aby se předešlo násilí na stadionech, byla v roce 2010 zavedena „průkazka fanouška“, která umožňuje evidovat občany, navštěvující pravidelně fotbalové stadiony. Toto řešení se však ukázalo být proti násilí neúčinné, a to navzdory skutečnosti, že tzv. Amatův zákon je stále v platnosti, ktarý ve svém bodě č. 9 zakazuje nákup vstupenek a získání průkazky těm fanouškům, kteří byli odsouzeni za tzv. „zločiny na stadionech“.
V současné době je velmi snadné se dostat na stadiony s použitím karty známého.
V tomto případě může být řešením PrivacyCard, protože zajistí, aby na stadion měl přístup pouze legitimní majitel předplatného.

V současnosti je kontrola přístupu veřejnosti do velkých zařízení, jako jsou stadiony, stále více diskutovaným problémem, zejména po zintenzivnění teroristických útoků v Evropě, které zasáhly místa, kde se shromažďuje velké množství lidí.
K zajištění větší bezpečnosti občanů nejsou podle našeho názoru zapotřebí žádné větší kontroly, které nás často nutí obětovat část našeho soukromí, ale prostě lepší kontroly.

Download Brochure