KANTÝNY A MENZY

Stravovací služby jsou často spojeny s dohodami mezi restauratérem a společností a / nebo organizací, která využívá jeho služby.

Přístup do školních a vysokoškolských jídelen se řídí různými zákony (obecními, provinčními, atd.), které určují pravidla pro usnadněný (nebo bezplatný) přístup k této službě. Například student musí zakoupit stravovací poukázky, aby mohl využívat služby menzy. Zároveň musí předložit vysokoškolskou průkazku, aby ukázal, že má právo tuto službu využívat.

Také firmy mají podobný systém, kde jediným rozdílem je, že místo toho, aby zaměstnanci museli kupovat stravovací poukázky, musí předložit čip, aby společnost mohla z platu zaměstnance odečíst povinnou částku.

Zde může PrivacyCard kromě ověření, že osoba, která se prezentovala v jídelně, je skutečně oprávněnou osobou, umožnit vysoké škole a / nebo firmě vědět, kdo službu využil a kolikrát.

Download Brochure