ТЕАТРИ, ФИТНЕС ЗАЛИ, КЛУБОВЕ…

Дори театри, фитнес зали и много други съоръжения представят на своите клиенти възможност да се абонират (месечни, годишни или сезонни абонаменти) или други подобни решения (например 10 или 20 посещения и др.) и обикновено осигуряват на клиента карта за достъп .
В този случай структурата иска да се увери, че имат достъп само тези, които са сключили абонамента. Лесно е да се разбере, че не е трудно да заобиколите системата, като заемете картата за достъп на някой приятел и така той да получи свободен достъп до услугата.

Освен че защитава и предпазва потребителя, PrivacyCard предотвратява и неприсъщото използване на всяка форма на абонамент.
В допълнение, мениджърът има гаранцията, че достъп до структурата има действителният абонат.
Защитен потребител, спокоен мениджър.

Download Brochure