СТОЛОВИ

Много от услугите за обществено хранене са свързани с някои споразумения между ресторантьора и компанията и/или организацията, което използва неговите услуги.

Достъпът до училищните и университетски столови се регулира от различни закони (общински, областни и др.), които определят правилата за облекчен (или безплатен) достъп до тази услуга. Например, студентът трябва да закупи ваучери за храна, за да използва услугата, предоставяна от столовата. И в същото време трябва да представи баджа на университета, за да докаже, че има право да ползва тази услуга.

И компаниите имат подобна система, като единствената разлика е, че вместо да се налага да купуват ваучер за храна, те трябва да представят баджа, за да може компанията да приспадне определената минимална част от цената на услугата от заплатата на служителя.

В тези случаи PrivacyCard, освен че потвърждава, че лицето, което се е представило в столовата действително има това право, позволява на университета и/или компанията да разбере кое е лицето и колко пъти е използвало услугата.

Download Brochure