СТАДИОНИ (ФЕНСКА КАРТА)

За да се предотврати насилието на стадионите, през 2010 г. беше въведена „Фенска карта“, която позволява да се „регистрират“ гражданите, които често посещават стадиона. Това решение обаче се оказа безполезно срещу насилието, въпреки факта, че все още е в сила Законът Amato, чийто чл. 9 отказва закупуването на билети и фенски карти на лица, получили присъда за така наречените „престъпления на стадиона“.
В момента е твърде лесно да получите достъп до стадионите, като използвате картата на приятел…
В този случай PrivacyCard може да бъде решението, тъй като тя гарантира, че само законният собственик на абонамента има достъп до стадиона.

Днес контролът на обществения достъп до големи структури, каквито са стадионите, е все по-обсъждан проблем, особено след засилването на терористичните атаки в Европа, засегнали места, където се събират много хора.
За да осигурим по-голяма сигурност на гражданите, според нас не са необходими по-големи проверки, които често ни принуждават да жертваме част от нашата поверителност, а просто по-добър контрол.

Download Brochure